การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

แผนภูมิรูปภาพ เป็นการนำข้อมูลมาแสดงเป็นรูปภาพ โดยใช้อัตราส่วน 1 รูปภาพ / จำนวนที่ต้องการ

เป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบรูปภาพง่ายต่อการทำความเข้าใจ

ยกตัวอย่าง แผนภูมิรูปภาพ จำนวนนาฬิกาที่ขายได้ใน 1 สัปดาห์

  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

  การอ่านข้อมูลจาก แผนภูมิรูปภาพใช้นาฬิกา 1 รูป แทน 10 เรือน

     นาฬิกาที่ขาย นาฬิกาข้อมือมี     5 รูป ดังนั้นขายไป   50 เรือน

                      นาฬิกาปลุกมี       4 รูป ดังนั้นขายไป  40 เรือน

                      นาฬิกาจับเวลามี    1 รูป ดังนั้นขายไป  10 เรือน

            นาฬิกาตั้งโต๊ะ, ติดผนัง มี    3 รูป ดังนั้นขายไป  30 เรือน

 แบบฝึกหัด การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

 

  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

 การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

 
 

 

 
 

  

  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

 
 

 

  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

 
 

  

  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 การอ่านแผนภูมิรูปภาพ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 3 

  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

 
 

 

  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

 
 

 

  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

 
 

 

  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

 
 

 

  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

 
 

  

  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK