การอ่านแผนภูมิแท่ง

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การอ่านแผนภูมิแท่ง

แผนภูมิแท่ง เป็นการนำข้อมูลมาแสดงเป็นแท่ง โดยแนวตั้ง และ แนวนอน แทนข้อมูล 

ที่ต้องการแสดง ยกตัวอย่าง 

  การอ่านแผนภูมิแท่ง

  การอ่านข้อมูลจาก แผนภูมิแท่ง อายุเฉลี่ยของสัตว์

  แนวตั้งแทน อายุ และแนวนอน แทน ชนิดของสัตว์

   แมว         อายุเฉลี่ย     12  ปี  

   กระรอก     อายุเฉลี่ย       6  ปี  

   วัว           อายุเฉลี่ย     15  ปี  

   ม้า          อายุเฉลี่ย      20  ปี  

   หนู          อายุเฉลี่ย       5  ปี  

แบบฝึกหัด การอ่านแผนภูมิแท่ง

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การอ่านแผนภูมิแท่ง

 

  การอ่านแผนภูมิแท่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การอ่านแผนภูมิแท่ง

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

  แนวทางการอภิปรายและสรุปรายละเอียดกับข้อมูล แผนภูมิแท่ง

  การอ่านแผนภูมิแท่ง

 
 

 

  การอ่านแผนภูมิแท่ง

 
 

  

  การอ่านแผนภูมิแท่ง

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การอ่านแผนภูมิแท่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การอ่านแผนภูมิแท่ง 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

  แนวทางการอภิปรายและสรุปรายละเอียดกับข้อมูล แผนภูมิแท่ง

  การอ่านแผนภูมิแท่ง

 
 

 

 
 

  

  การอ่านแผนภูมิแท่ง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การอ่านแผนภูมิแท่ง

  การอ่านแผนภูมิแท่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 การอ่านแผนภูมิแท่ง 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 3 

  การอ่านแผนภูมิแท่ง

 
 

 

  การอ่านแผนภูมิแท่ง

 
 

 

  การอ่านแผนภูมิแท่ง

 
 

 

  การอ่านแผนภูมิแท่ง

 
 

 

  การอ่านแผนภูมิแท่ง

 
 

  

  การอ่านแผนภูมิแท่ง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK