การเขียนแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การเขียนแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง

เมื่อเรามีข้อมูล ที่เป็นตาราง โดยมีทั้งแนวตั้ง และแนวนอน

เราสามารถนำข้อมูลนั้น มาเขียนเป็นแผนภูมิรูปภาพ โดยใช้รูปภาพแทนจำนวนที่เราต้องการ

หรือเขียนเป็น แผนภูมิแท่งโดยการนำข้อมูลมาแสดงเป็นแท่ง โดยแนวตั้ง และ แนวนอน

แทนข้อมูล 

แบบฝึกหัด การเขียนแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง

 

  การเขียนแผนภูมิรูปภาพ

  การเขียนแผนภูมิรูปภาพ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-2 การเขียนแผนภูมิรูปภาพ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-2 

  การเขียนแผนภูมิรูปภาพ

 
 

 

 
 

  

  การเขียนแผนภูมิรูปภาพ

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การเขียนแผนภูมิแท่ง

  การเขียนแผนภูมิแท่ง

  การเขียนแผนภูมิแท่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3-5 การเขียน แผนภูมิแท่ง 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 3-5 

 

3.

  การเขียนแผนภูมิแท่ง

 
 

 

4.

  การเขียนแผนภูมิแท่ง

 
 

  

5.

  การเขียนแผนภูมิแท่ง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK