การอ่านตาราง

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การอ่านตาราง

ตารางเป็นการแสดงข้อมูล ที่มีรูปแบบที่เป็นรูปตาราง การอ่านข้อมูลตารางให้อ่าน

ตารางตามแนวนอน และแนวตั้ง และจุดตัดของแนวนอนและแนวตั้ง  เช่น

  การอ่านตาราง

การอ่านตารางเริ่มจาก คำถาม เด็กชายอายุ 9 ปี มีน้ำหนักเท่าไร

  แนวตั้ง  ดูที่ช่องน้ำหนักเด็กชาย    แนวนอนดูที่อายุ 9 ปี

  หาตารางแนวตั้งตัดแนวนอน  ได้ เด็กชายอายุ 9 ปี มีน้ำหนัก    27 กิโลกรัม

  การอ่านตาราง

  คำถาม เด็กหญิงอายุ 11 ปี มีน้ำหนักเท่าไร

  แนวตั้ง  ดูที่ช่องน้ำหนักเด็กหญิง    แนวนอนดูที่อายุ 11 ปี

  หาตารางแนวตั้งตัดแนวนอน  ได้ เด็กหญิงอายุ 11 ปี มีน้ำหนัก    34 กิโลกรัม

แบบฝึกหัด การอ่านตาราง

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การอ่านตาราง

 

  การอ่านตาราง

  การอ่านตาราง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การอ่านตาราง

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

  

  การอ่านตาราง

 
 

 

  การอ่านตาราง

 
 

  

  การอ่านตาราง

 
 

 

  การอ่านตาราง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การอ่านตาราง

  การอ่านตาราง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การอ่านตาราง 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

  

  การอ่านตาราง

 
 

  การอ่านตาราง

 
 

  

  การอ่านตาราง

 
 

  การอ่านตาราง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การอ่านตาราง

  การอ่านตาราง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 การอ่านตาราง 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 3 

  

  การอ่านตาราง

 
 

  

 
 

  

  การอ่านตาราง

 
 

  การอ่านตาราง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK