ทบทวนแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

ทบทวนแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

ในบทนี้เน้นการทบทวนการอ่าน และทำความเข้าใจ แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง 

แบบฝึกหัด ทบทวน การเขียนแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ทบทวนแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

 

  ทบทวนแผนภูมิรูปภาพ

  ทบทวนแผนภูมิรูปภาพ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การเขียนแผนภูมิรูปภาพ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

  ทบทวนแผนภูมิรูปภาพ

 
 

 

 
 

  

  ทบทวนแผนภูมิรูปภาพ

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ทบทวนแผนภูมิแท่ง

  ทบทวนแผนภูมิแท่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การเขียน แผนภูมิแท่ง 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

  ทบทวนแผนภูมิแท่ง

 
 

 

  ทบทวนแผนภูมิแท่ง

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK