โจทย์ปัญหาการแสดงวิธีทำ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

 

โจทย์ปัญหาการแสดงวิธีทำ

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการแสดงวิธีทำ

ฝึกการวิเคราะห์ โจทย์เพื่อ บวก ลบ คูณ หรือ หาร และแสดงวิธีทำ

สำหรับ ปัญหาเพื่อให้ได้คำตอบ

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการแสดงวิธีทำ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   โจทย์ปัญหาการแสดงวิธีทำ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง โจทย์ปัญหาการแสดงวิธีทำ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

  โจทย์ปัญหาการแสดงวิธีทำ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   โจทย์ปัญหาการแสดงวิธีทำ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการแสดงวิธีทำ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

    โจทย์ปัญหาการแสดงวิธีทำ         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   โจทย์ปัญหาการแสดงวิธีทำ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง โจทย์ปัญหาการแสดงวิธีทำ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.     

    โจทย์ปัญหาการแสดงวิธีทำ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   โจทย์ปัญหาการแสดงวิธีทำ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการแสดงวิธีทำ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.     

    โจทย์ปัญหาการแสดงวิธีทำ  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   โจทย์ปัญหาการแสดงวิธีทำ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5 เรื่อง โจทย์ปัญหาการแสดงวิธีทำ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5     

    โจทย์ปัญหาการแสดงวิธีทำ         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK