การสร้างโจทย์ปัญหา และ

การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การสร้างโจทย์ปัญหา และ การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก

ลบ คูณ หารระคน ป.6 เป็นการสร้างโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์

และการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหา และ

การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การสร้างโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์

   การสร้างโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

 

   การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก

 

   การสร้างโจทย์ปัญหาการลบ

 

   การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ

 

   การสร้างโจทย์ปัญหาการหาร

 

   การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

 

    การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์

 

    การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์

 

    การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์

 

    การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์

 

    การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์

 

    การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์

 

    การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์

   

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK