โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

ตอบคำถาม เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม    

  เมื่อเราต้องการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาสามารถทำได้ดังนี้

   1. อ่านโจทย์สิ่งที่กำหนดมาให้ และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

   2. โจทย์ต้องการคำตอบอะไรบ้าง

   3. นำสิ่งที่กำหนดมาให้มาคิดคำณวนแก้ปัญหาโดยการบวกหรือการลบ

   4  ตอบคำถาม

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม

 แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม

 หน้าที่ 24

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-7 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-7   

   1.

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 หน้าที่ 26

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-6 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-6   

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม

  

 
 

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม

  

 
 

  

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 หน้าที่ 27

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7-12 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 7-12   

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม

  

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม

  

 
 

  

 
 

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ตอบคำถาม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK