การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

การบวก ลบ คูณ หารระคน

และหาคำตอบ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

การบวก ลบ คูณ หารระคน และหาคำตอบ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

การวิเคราะโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ทำได้โดย 

- โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง - โจทย์ต้องการอะไร 

- วิธีหาคำตอบ โดยใช้ การบวก ลบ คูณ หารระคน 

-  คำตอบที่ได้

-  สรุปคำตอบที่โจทย์ต้องการ

แบบฝึกหัด เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน และหาคำตอบ

ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

การบวก ลบ คูณ หารระคน และหาคำตอบ

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และหาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และหาคำตอบ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1  

  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และหาคำตอบ

 
 

 
 

  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และหาคำตอบ 

 
      
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และหาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และหาคำตอบ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2  

  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และหาคำตอบ

 
 

 
 

  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และหาคำตอบ 

 
      
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และหาคำตอบ

  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และหาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และหาคำตอบ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 3  

  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และหาคำตอบ

 
 

 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และหาคำตอบ

 
 

  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และหาคำตอบ

 
    การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และหาคำตอบ  
    การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และหาคำตอบ  
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK