โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร แสดงวิธีทำ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร แสดงวิธีทำ   

การแก้ปัญหาโจทย์ปัญหา

   1. โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง

   2. คำตอบที่ต้องการ

   3. นำสิ่งที่กำหนดมาให้มาคิดคำณวนแก้ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร 

   4. สรุปคำตอบตามสิ่งที่โจทย์ต้องการ

แบบฝึกหัดนี้มีตัวอย่างเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร แสดงวิธีทำ

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร แสดงวิธีทำ

 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร แสดงวิธีทำ

เฉลยคำตอบ 1-5 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร แสดงวิธีทำ  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-5   

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร แสดงวิธีทำ

  

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร แสดงวิธีทำ

  

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร แสดงวิธีทำ

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร แสดงวิธีทำ

 

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร แสดงวิธีทำ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร แสดงวิธีทำ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6-10 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร แสดงวิธีทำ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2   

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร แสดงวิธีทำ

 
 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร แสดงวิธีทำ

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร แสดงวิธีทำ  

 
 

   โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร แสดงวิธีทำ

 
     โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร แสดงวิธีทำ  
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK