การสร้างโจทย์ปัญหา

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

 

การสร้างโจทย์ปัญหา

เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหา ป.3

เป็นการสร้างโจทย์ปัญหา บวก ลบ คูณ หารระคน จากสิ่งที่กำหนดให้ 

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการแสดงวิธีทำ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การสร้างโจทย์ปัญหา

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-3 เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหา

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-3       

  การสร้างโจทย์ปัญหา

 
    การสร้างโจทย์ปัญหา  
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK