รูปที่มีแกนสมมาตร เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

รูปที่มีแกนสมมาตร เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

รูปที่มีแกนสมมาตร คือเมื้อพับรูปแล้วแต่ละช้างของรอยพับทับกันสนิทเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร

รอยพับนี้เป็น แกนสมมาตร

   รูปที่มีแกนสมมาตร

 แบบฝึกหัด เรื่อง รูปที่มีแกนสมมาตร

ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง รูปที่มีแกนสมมาตร

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

 รูปที่มีแกนสมมาตร

 รูปที่มีแกนสมมาตร

 รูปที่มีแกนสมมาตร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 รูปที่มีแกนสมมาตร

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

  รูปที่มีแกนสมมาตร

 
 

  รูปที่มีแกนสมมาตร

 
    รูปที่มีแกนสมมาตร  
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

รูปที่มีแกนสมมาตร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 รูปที่มีแกนสมมาตร

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

  รูปที่มีแกนสมมาตร

 
      
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK