แบบรูปของรูปเรขาคณิต และรูปอื่นๆ

ฉลยแบบฝึกหัด ป.3

แบบรูปของรูปเรขาคณิต และรูปอื่นๆ

ฉลยแบบฝึกหัด ป.3

แบบรูปของรูปทรงเรขาคณิต อธิบายง่ายๆ โดยใช้ตัวเลขแทน ดูเฉลยในแบบฝึกหัด

   แบบรูปของรูปเรขาคณิต

 แบบฝึกหัด เรื่อง แบบรูปของรูปเรขาคณิต และรูปอื่นๆ

ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง แบบรูปของรูปเรขาคณิต และรูปอื่นๆ

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

 แบบรูปของรูปเรขาคณิต

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 แบบรูปของรูปเรขาคณิต และรูปอื่นๆ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

  แบบรูปของรูปเรขาคณิต

 
    แบบรูปของรูปเรขาคณิต  
    แบบรูปของรูปเรขาคณิต  
 

  แบบรูปของรูปเรขาคณิต

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 แบบรูปของรูปเรขาคณิต

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 แบบรูปของรูปเรขาคณิต และรูปอื่นๆ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

  แบบรูปของรูปเรขาคณิต

 
    แบบรูปของรูปเรขาคณิต  
    แบบรูปของรูปเรขาคณิต  
 

       แบบรูปของรูปเรขาคณิต

 
    แบบรูปของรูปเรขาคณิต  
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK