การเขียนแผนที่และแผนผังโดยสังเขป

 

การเขียนแผนที่และแผนผังโดยสังเขป

เราสามารถเขียนแผนที่และแผนผังโดยสังเขปโดยใช้หลัก อ่านได้ง่าย

1. อ่านจากทิศทางที่โจทย์บอกมาว่าเริ่มจากจุดใด และไปในทิศทางใด

2. อัตราส่วนใช้การประมาณง่าย ๆ และมักใช้จุดอ้างอิง เช่น ชื่อถนน ต้นไม้ใหญ่

    หรือใกล้กับสถานที่ใด   และถึง ณ.จุดใดที่เป็นบ้าน ร้านค้า 

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การเขียนแผนที่และแผนผังโดยสังเขป

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่องการเขียนแผนที่และแผนผังโดยสังเขป

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  การเขียนแผนที่และแผนผังโดยสังเขป 

  การเขียนแผนที่และแผนผังโดยสังเขป

  การเขียนแผนที่และแผนผังโดยสังเขป

  การเขียนแผนที่และแผนผังโดยสังเขป

  การเขียนแผนที่และแผนผังโดยสังเขป

  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-5. เรื่อง การเขียนแผนที่และแผนผังโดยสังเขป

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-5.      

    การเขียนแผนผัง

 
 

 

    ข้อ 2 - 4 ทำเองนะครับ

 
 

 

 5.  แผนผังบ้านของอ๋อมโดยสังเขป

    การเขียนแผนผัง

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การเขียนแผนที่และแผนผังโดยสังเขป

  การเขียนแผนที่และแผนผังโดยสังเขป

  การเขียนแผนที่และแผนผังโดยสังเขป

  การเขียนแผนที่และแผนผังโดยสังเขป

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6-9 เรื่อง การเขียนแผนที่และแผนผังโดยสังเขป

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 6-9    

   

       ข้อ 6  ทำเองนะครับ  

 
 

    

7.    แผนที่โดยสังเขปแสดงเส้นทางการเดินทางจากตลาดไปบ้านของมงคล

    การเขียนแผนที่โดยสังเขป

 
 

 

8.    แผนที่โดยสังเขปแสดงเส้นทางการเดินทางจากสามแยกไปตลาดสดของวิชัย 

   การเขียนแผนที่โดยสังเขป

 
 

  

9.   แผนที่โดยสังเขปแสดงเส้นทางของลูกเสือจากที่พักไปถึงวัดใหญ่

   การเขียนแผนที่โดยสังเขป

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK