แบบฝึกหัด ทบทวนความหมายของเศษส่วน ป.5

 

แบบฝึกหัด ทบทวนความหมายของเศษส่วน

เศษส่วน ความหมาย เมื่อเรามีของหนึ่งชิ้น แล้วถูกแบ่งเป็น

จำนวนเท่า ๆกัน แล้วเลือกมาจำนวนหนึ่งจากของทั้งหมด เช่น

ไม้ยาว 4 เมตรตัดเป็น 4 ท่อน เท่า ๆกัน ได้ ทั้งหมดมี 4 ท่อน

แล้วเลือกมา  1 ท่อน จะได้ไม้  1 ท่อน จาก 4 ท่อน  =  ¼

                3 ท่อน จะได้ไม้  3 ท่อน จาก 4 ท่อน  =  ¾

¼ อ่านว่า เศษ 1 ส่วน 4  ความหมายมี 1 ส่วนจากทั้งหมด 4 ส่วน 

¾ อ่านว่า เศษ 3 ส่วน 4  ความหมายมี 3 ส่วนจากทั้งหมด 4 ส่วน 

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จาก ทบทวนความหมายของเศษส่วน

แบบฝึกหัด ทบทวนความหมายของเศษส่วน

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ทบทวนความหมายของเศษส่วน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ

ได้ทันที

 

 

  ความหมายของเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-3 เรื่อง ทบทวนความหมายของเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-3    

  ความหมายของเศษส่วน

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  ความหมายของเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 ทบทวนความหมายของเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.     

 ความหมายของเศษส่วน

 
 

    

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ความหมายของเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 ทบทวนความหมายของเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.     

 ความหมายของเศษส่วน

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK