แบบฝึกหัด จำนวนคละ ป.5

 

แบบฝึกหัด จำนวนคละ

ทำเศษเกิน ให้เป็นจำนวนคละ โดยนำตัวส่วนไปหารเศษ

จะได้จำนวนเต็ม และ เศษที่เหลือ ซึ่งเป็น เศษส่วนแท้

นำมารวมกันได้ จำนวนคละ  ยกตัวอย่างเช่น  

13/4    ทำได้โดย  13 ÷ 4  =  3  เศษ 1

           เขียนเป็นเศษส่วนได้คือ

                      3  + ¼   =  3 ¼ 

21/2    ทำได้โดย  21 ÷ 2  =  10  เศษ 1

           เขียนเป็นเศษส่วนได้คือ

                      10  + ½   =  10 ½

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก จำนวนคละ แบบฝึกหัด จำนวนคละ

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง จำนวนคละ

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

  จำนวนคละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 จำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

    จำนวนคละ

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

จำนวนคละ

       จำนวนคละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 จำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2    

จำนวนคละ  

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

    จำนวนคละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 จำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3    

   จำนวนคละ

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

    จำนวนคละ

    จำนวนคละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 - 16  หน้า 89 จำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-16    

  จำนวนคละ

 
 

 

  จำนวนคละ

 

 
 

 

  จำนวนคละ

 

 
 

 

  จำนวนคละ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK