แบบฝึกหัด การเปรียบเทียบ

เรียงลำดับเศษส่วน ที่ตัวส่วนเท่ากัน

 

แบบฝึกหัด การเปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วน ที่ตัวส่วนเท่ากัน

การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ให้เราดูที่ตัวเศษ เมื่อตัวเศษมากย่อมมีค่ามากกว่าเสมอ

ดังเช่น  5/10  กับ  8/10 

        ทั้งสองจำนวน ตัวส่วนมีค่าเท่ากันคือ 10 ดังนั้น ดูที่ตัวเศษได้ทันที

        ตัวเศษ 5, 8 ดังนั้น 8 มากกว่า ดังนั้น  5/10 น้อยกว่า 8/10  

 การเปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วน

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก การเปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วน ที่ตัวส่วนเท่ากัน

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การเปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วน ที่ตัวส่วนเท่ากัน

สามารถดูคำตอบ/วิธีทำโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน

 

การเปรียบเทียบเศษส่วน

การเปรียบเทียบเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-2 การเปรียบเทียบเศษส่วน

     

 เฉลยคำตอบข้อ 1-2     

  การเปรียบเทียบเศษส่วน

 

 

 

  

  การเปรียบเทียบเศษส่วน

 

 

 

 

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การเรียงลำดับเศษส่วน

  การเรียงลำดับเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3-4 การเรียงลำดับเศษส่วน

     

 เฉลยคำตอบข้อ 3-4    

 

  การเรียงลำดับเศษส่วน

 

 

  การเรียงลำดับเศษส่วน

 

 

  การเรียงลำดับเศษส่วน

 

 

  การเรียงลำดับเศษส่วน

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK