ทบทวนการบวก

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

ทบทวนการบวก   

   การบวก คือ การนำจำนวนที่ต้องการนำมารวมกัน

   ใช้หลัก บวกครบ 10 

   1 + 9  = 10

   2 + 8  = 10

   3 + 7  = 10

   4 + 6  = 10

   5 + 5  = 10

 นำมาใช้ตัวอย่างเช่น

                     8 + 2   =  10      

                 80 + 20   =   100

             800 + 200   =   1,000

       8,000 + 2,000   =   10,000

    80,000 +20,000   =   100,000

 แบบฝึกหัด ทบทวนการบวก

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ทบทวนการบวก

 

  การบวก คิดในใจ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การบวก  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1   

   การบวก คิดในใจ

 
 

 

   การบวก คิดในใจ

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การบวก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การบวก 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

  การบวก

 
 

 

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK