การบวกจำนวนหลายหลักสองจำนวน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การบวกจำนวนหลายหลักสองจำนวน   

  การบวกจำนวนหลายหลัก สองจำนวน ทำได้โดยการตั้งหน่วยหลักให้ตรงกัน 

  และบวกทีละหลักจาก หลักหน่วย ไป หลักสิบ ไปหลักร้อย...

  ยกตัวอย่าง  12,450 + 25,376 

                            1

                    1  2  4 5 0 +

                    2  5  3 7 6

                    3  7  8 2 6

 แบบฝึกหัด การบวกจำนวนหลายหลักสองจำนวน

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การบวกจำนวนหลายหลักสองจำนวน

 

  หาผลบวก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 หาผลบวก  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1   

  หาผลบวก

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  หาผลบวก

  หาผลบวก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 หาผลบวก 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

  หาผลบวก

 
 

 

 
 

  

  หาผลบวก

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK