การบวกจำนวนสามจำนวน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การบวกจำนวนสามจำนวน   

  การบวกจำนวนสามจำนวน ทำได้โดยการตั้งหน่วยหลักให้ตรงกัน 

  และบวกทีละหลักจาก หลักหน่วย ไป หลักสิบ ไปหลักร้อย...

  เมื่อผลบวกได้มากว่า 1 หลัก เช่น 8 + 4 = 12

  ให้ใส่ 2 ในหลักที่บวกกัน แล้วนำ 1  มาทดในหลักถัดไป

  ยกตัวอย่าง  52,402 + 10,341  + 12,345

                        1

                    5  2  4  0  2 +

                    1  0  3  4  1  

                    1  2  3  4  5

                    7  5  0  8  8

 แบบฝึกหัด การบวกจำนวนสามจำนวน

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การบวกจำนวนสามจำนวน

 

  การบวกจำนวนสามจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 หาผลบวก  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1   

  การบวกจำนวนสามจำนวน

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การบวกจำนวนสามจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 หาผลบวก 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

  การบวกจำนวนสามจำนวน   การบวกจำนวนสามจำนวน

 
 

 

  การบวกจำนวนสามจำนวน  การบวกจำนวนสามจำนวน

 
 

  

  การบวกจำนวนสามจำนวน    การบวกจำนวนสามจำนวน

 
 

 

  การบวกจำนวนสามจำนวน     การบวกจำนวนสามจำนวน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การบวกจำนวนสามจำนวน

  การบวกจำนวนสามจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 หาผลบวก  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 3   

  การบวกจำนวนสามจำนวน

 
 

 

  การบวกจำนวนสามจำนวน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK