การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

 

การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

และ โจทย์ การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

   การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

  การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

  การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

  การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK