การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

 

การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

ในหลักพันล้าน ร้อยล้าน สิบล้าน และ โจทย์ การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

   การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

   การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

   การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

   การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

      การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

      การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

 

 
 

 

 

      การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

      การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน


 
 

 

 

      การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

      การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน


 
 

 

 

      การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

      counting 0a 4 1


 
   

 

 

      การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

      การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน
 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

  การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

  การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

  การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

  การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 เรื่อง การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4     

  การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

  การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK