ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100,000

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

 

ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100,000 ป.3

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด การเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิค ตัวเลขไทย 

เขียนเป็นตัวหนังสือ เขียนตัวเลขจากรูปภาพ เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ

เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000 ป.3

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

   ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

   ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000           

 
 

 

   ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

  ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

   

 
 

 

  ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

  ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

เฉลยคำตอบข้อที่ 4 เรื่อง ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4      

  ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

  ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

เฉลยคำตอบข้อที่ 5 เรื่อง ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5      

  ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

  ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

 
 

 

   ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

   ทบทวน จำนวนนับไม่เกิน 100000

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK