การเปรียบเทียบเศษส่วน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การเปรียบเทียบเศษส่วน 

การเปรียบเทียบเศษส่วน

หามากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ ของเศษส่วนสองจำนวน นั้นเท่ากันได้

1. เมื่อส่วนเท่ากัน        นำตัวเศษมาเปรียบเทียบได้ทันที

2. กรณีตัวส่วนไม่เท่ากัน นำทั้งสองจำนวนมาหา ค.ร.น.

แล้วทำให้ส่วนเท่ากับ ค.ร.น. จากนั้นก็เปรียบเทียบกันได้ 

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การเปรียบเทียบเศษส่วน

ของจำนวนที่กำหนดให้

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การเปรียบเทียบเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-3 เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-3     

 

       การเปรียบเทียบเศษส่วน

 

 
 

 

      การเปรียบเทียบเศษส่วน

 

 
 

 

      การเปรียบเทียบเศษส่วน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การเปรียบเทียบเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4-6 เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4-6     

 

   การเปรียบเทียบเศษส่วน

 

 
 

 

   การเปรียบเทียบเศษส่วน

 

 
 

 

   การเปรียบเทียบเศษส่วน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การเปรียบเทียบเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7-9 เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7-9    

 

   การเปรียบเทียบเศษส่วน

 

 
 

 

   การเปรียบเทียบเศษส่วน

 

 
 

 

   การเปรียบเทียบเศษส่วน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การเปรียบเทียบเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 10-12 เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 10-12    

 

   การเปรียบเทียบเศษส่วน

 

 
 

 

   การเปรียบเทียบเศษส่วน

 

 
 

 

   การเปรียบเทียบเศษส่วน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK