การบวกและการลบเศษส่วน

ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การบวกและการลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

การบวก การลบเศษส่วนที่มีส่วนไม่เท่ากันสามารถทำได้โดยทำตัวส่วนให้เท่ากัน

โดยการ หา ค.ร.น แล้วทำให้ตัวส่วนเท่ากับ ค.ร.น. ที่หาได้

ก็จะสามารถทำการบวก การลบ เศษส่วนได้ผลลัพธ์ตามต้องการ  

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จาก

แบบฝึกหัด การบวกและการลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

ของจำนวนที่กำหนดให้

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การบวกและการลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-1.3 เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-1.3     

 

       การบวกและการลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 

 
 

 

      การบวกและการลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 

 
 

     

      การบวกและการลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การบวกและการลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.4-1.6 เรื่อง ทบทวนเศษเกินและจำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.4-1.6     

 

   การบวกและการลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 

 
 

 

   การบวกและการลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 

 
 

 

   การบวกและการลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การบวกและการลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.7-1.9 เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.7-1.9    

 

    การบวกและการลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 

 
 

 

   การบวกและการลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 

 
 

 

   การบวกและการลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การบวกและการลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.10-1.12 เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.10-1.12    

    การบวกและการลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 

 
 

 

   การบวกและการลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 

 
 

 

   การบวกและการลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การบวกและการลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.13-1.15 เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.13-1.15    

    การบวกและการลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 

 
 

 

   การบวกและการลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 

 
 

 

   การบวกและการลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK