การบวก ลบเศษส่วนที่มีวงเล็บ

เปรียบเทียบเศษส่วน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การบวก ลบ เปรียบเทียบเศษส่วนที่มีวงเล็บ

การบวก ลบ เปรียบเทียบเศษส่วนที่มีวงเล็บ เมื่อมีวงเล็บในการบวก

หรือลบเศษส่วน ให้ทำการดำเนินการ บวก ลบ เศษส่วนในวงเล็บก่อน

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จาก

แบบฝึกหัด การบวก ลบ เปรียบเทียบเศษส่วนที่มีวงเล็บ

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การบวก ลบ เปรียบเทียบเศษส่วนที่มีวงเล็บ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การบวก ลบ เศษส่วนที่มีวงเล็บ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-1.3 เรื่อง การบวก ลบ เศษส่วนที่มีวงเล็บ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-1.3     

 

       การบวก ลบ เศษส่วนที่มีวงเล็บ

 

 
 

 

      การบวก ลบ เศษส่วนที่มีวงเล็บ

 

 
 

     

      การบวก ลบ เศษส่วนที่มีวงเล็บ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การบวก ลบ เศษส่วนที่มีวงเล็บ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.4-1.6 เรื่อง การบวก ลบ เศษส่วนที่มีวงเล็บ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.4-1.6     

 

   การบวก ลบ เศษส่วนที่มีวงเล็บ

 

 
 

 

   การบวก ลบ เศษส่วนที่มีวงเล็บ

 

 
 

 

   การบวก ลบ เศษส่วนที่มีวงเล็บ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การบวก ลบ เศษส่วนที่มีวงเล็บ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.7-1.9 เรื่อง การบวก ลบ เศษส่วนที่มีวงเล็บ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.7-1.9    

 

    การบวก ลบ เศษส่วนที่มีวงเล็บ

 

 
 

 

   การบวก ลบ เศษส่วนที่มีวงเล็บ

 

 
 

 

   การบวก ลบ เศษส่วนที่มีวงเล็บ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   เปรียบเทียบเศษส่วนที่มีวงเล็บ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-2.2 เรื่อง เปรียบเทียบเศษส่วนที่มีวงเล็บ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-2.2    

    เปรียบเทียบเศษส่วนที่มีวงเล็บ

 

 
 

 

   เปรียบเทียบเศษส่วนที่มีวงเล็บ

 

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

    เปรียบเทียบเศษส่วนที่มีวงเล็บ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.3-2.4 เรื่อง เปรียบเทียบเศษส่วนที่มีวงเล็บ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.3-2.4    

    เปรียบเทียบเศษส่วนที่มีวงเล็บ

 

 
 

 

   เปรียบเทียบเศษส่วนที่มีวงเล็บ

   เปรียบเทียบเศษส่วนที่มีวงเล็บ

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   เปรียบเทียบเศษส่วนที่มีวงเล็บ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.5-2.6 เรื่อง เปรียบเทียบเศษส่วนที่มีวงเล็บ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.5-2.6    

     เปรียบเทียบเศษส่วนที่มีวงเล็บ

 

 
 

 

    เปรียบเทียบเศษส่วนที่มีวงเล็บ

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK