โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

การแก้โจทย์ปัญหาเริ่มด้วยการคิดพิจารณาตามความเป็นจริง

และเขียนออกมาในรูปประโยคสัญลักษณ์ และดำเนินการบวก ลบเศษส่วนได้

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

   โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-2     

 

       โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

       โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

 

 
 

 

      โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

      โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

 
 

    

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

   โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3-4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3-4     

 

   โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

   โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

 

 
 

 

   โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

   โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

 

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

   โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5-6 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5-6    

 

    โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

    โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

 

 
 

 

   โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

         โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

 

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

   โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7-8 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7-8    

    โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

    โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

 

 
 

 

   โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

   โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

    โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

    โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9-10 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 9-10    

    โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

    โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

 

 
 

 

   โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

   โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK