ทบทวนการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

ทบทวนการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

เราสามารถทำการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ ได้โดยนำจำนวนนับคูณ

กับ ตัวเศษและดำเนินการไปตามปรกติจนได้ผลลัพธ์

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด ทบทวนการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ทบทวนการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-1.3 เรื่อง การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-1.3     

 

       การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

 

 
 

 

      การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

 

 
 

     

      การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.4-1.6 เรื่อง การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.4-1.6     

 

   การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

 

 
 

 

   การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

 

 
 

 

   การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.7-1.9 เรื่อง การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.7-1.9    

 

    การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

 

 
 

 

   การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

 

 
 

 

   การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK