โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

การแก้โจทย์ปัญหาเริ่มด้วยการคิดพิจารณาตามความเป็นจริงจากสิ่งที่กำหนดมาให้

และเขียนออกมาในรูปประโยคสัญลักษณ์ และดำเนินการคูณและหาร เศษส่วนได้

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

   โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-2     

 1.

       โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

       โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

 

 
 

 

      โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

   โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3-4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3-4     

 3.

   โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

 

 
 

 4.

   โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

 

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

   โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5-6 เรื่อง โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5-6    

 5.

    โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

 

 
 

 6.

   โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

   โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7-8 เรื่อง โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7-8    

 7.

    โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

 

 
 

 8.

   โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

    โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

    โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9-10 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 9-10    

9.

    โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

 

 
 

 

10.

   โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

    โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

    โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 11-12 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 11-12    

11.

    โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

   

 
 

 

12.

   โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

    โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

    โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 13-14 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 13-14    

13.

    โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

   

 
 

 

14.

   โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

    โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 15 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนคละ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 15    

    โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK