ทศนิยมสามตำแหน่ง ความหมาย

และการเขียนในรูปทศนิยม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

ทศนิยมสามตำแหน่ง ความหมายและการเขียนในรูปทศนิยม

เราทำความรู้จักกับทศนิยมสามตำแหน่ง ความหมายของทศนิยม

เขียนในรูปของทศนิยมเป็นตัวหนังสือ การเขียนตัวหนังสือเป็นทศนิยม

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด

ทศนิยมสามตำแหน่ง ความหมายและการเขียนในรูปทศนิยม

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ทศนิยมสามตำแหน่ง ความหมายและการเขียนในรูปทศนิยม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   ทศนิยมความหมายและการเขียนในรูปทศนิยม

   ทศนิยมความหมายและการเขียนในรูปทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง ทศนิยมความหมายและการเขียนในรูปทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.     

 

       ทศนิยมความหมายและการเขียนในรูปทศนิยม

 

 
 

 

       ทศนิยมความหมายและการเขียนในรูปทศนิยม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   เขียนทศนิยมเป็นตัวหนังสือ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง ทศนิยมความหมายและการเขียนในรูปทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.     

 

   เขียนทศนิยมเป็นตัวหนังสือ

 
 

 

   เขียนทศนิยมเป็นตัวหนังสือ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การเขียนในรูปทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. เรื่อง ทศนิยมความหมายและการเขียนในรูปทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.    

 

    การเขียนในรูปทศนิยม

 
 

 

    การเขียนในรูปทศนิยม

 
 

 

    การเขียนในรูปทศนิยม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK