การเขียนทศนิยม

ไม่เกินสามตำแหน่งในรูปการกระจาย

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งในรูปการกระจาย

เราสามารถเขียนค่าของทศนิยมในรูปของการกระจายการบวก ได้

ในรูปของการบวกจำนวนเต็ม กับ จำนวนทศนิยมของแต่ละหลักของเลขโดด

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด

การเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งในรูปการกระจาย

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง เขียนค่าของทศนิยมในรูปของการกระจาย

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การเขียนทศนิยมในรูปการกระจาย

   การเขียนทศนิยมในรูปการกระจาย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การเขียนทศนิยมในรูปการกระจาย

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.     

 

       การเขียนทศนิยมในรูปการกระจาย

 
 

 

 

       การเขียนทศนิยมในรูปการกระจาย

 
 

 

 

       การเขียนทศนิยมในรูปการกระจาย

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การเขียนทศนิยมในรูปการกระจาย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง การเขียนทศนิยมในรูปการกระจาย

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.     

 

   การเขียนทศนิยมในรูปการกระจาย

 
 

 

 

   การเขียนทศนิยมในรูปการกระจาย

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การเขียนทศนิยมในรูปการกระจาย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. เรื่อง การเขียนทศนิยมในรูปการกระจาย

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.    

 

    การเขียนทศนิยมในรูปการกระจาย

 
 

 

    การเขียนทศนิยมในรูปการกระจาย

 
 

 

    การเขียนทศนิยมในรูปการกระจาย

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK