การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

เราสามารถนำค่าของทศนิยมมาเปรียบเทียบกันได้โดยการเปรียบเทียบกัน

โดยเปรียบเทียบ หลักต่อหลักที่ตรงกัน

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

   การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-3 เรื่อง การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-3     

 

       การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

 
 

 

       การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

 
 

 

       การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4-6 เรื่อง การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4-6     

 

   การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

 
 

 

 

   การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

 
 

 

   การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7-9 เรื่อง การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7-9    

 

    การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

 
 

 

    การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

 
 

 

    การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK