การบวกและการลบทศนิยม

ไม่เกินสองตำแหน่ง

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

เราสามารถ การบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

สามารถทำได้โดยสามารถบวกและลบ ตามปรกติโดยมีขั้นตอนคือ

เรียงทศนิยมตั้งตำแหน่งทศนิยมให้ตรงกันแล้วบวกตามปรกติ

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

   การบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-1.6 เรื่อง การบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-1.6     

 

  การบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

 

  การบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

 

 
 

 

  การบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

 

  การบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

 

 
 

 

   การบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

 

   การบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7-12 เรื่อง การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7-12     

 

   การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

   การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

 

 
 

 

   การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

   การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

 

 
 

 

   การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

   การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK