การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

เราสามารถ การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

สามารถทำได้โดยสามารถลบ ตามปรกติโดยมีขั้นตอนคือ

เรียงทศนิยมตั้งตำแหน่งทศนิยมให้ตรงกันแล้วลบตามปรกติ

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

    1.

   การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. เรื่อง การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-1.10     

 

  การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

 

  การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

 

  การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

 

 
 

 

  การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

 

  การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

 

   การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

 

 
 

 

  การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

 

  การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

 

   การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

 
 

 

    การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

        การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-2.7     

 

  การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

 

  การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

 

 
 

 

  การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

 

  การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

 

 
 

 

  การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

 

  การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

 
 

 

  การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

      การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3      

  การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

 

  การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

 

  การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

 
 

 

  การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

 

  การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

 

   การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

 
 

 

  การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

 

  การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

 

   การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง 

 
 

 

   การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK