การคูณทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

กับ10 100 และ 1,000

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การคูณทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งกับ 10 100 และ 1,000

การคูณทศนิยม กับ 10 , 100 , 1000 นั้นเราสามารถทำได้ง่าย

โดย 10 เลื่อนทศนิยม     มาทางขวา   1  ตำแหน่ง 

โดย 100 เลื่อนทศนิยม   มาทางขวา   2  ตำแหน่ง 

โดย 1000 เลื่อนทศนิยม  มาทางขวา  3  ตำแหน่ง 

เช่น    3.53 x  100    =   353.00

        2.34  x  10      =    23.4

   5169.53 x  1000  =    5.16953000

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การคูณทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

กับ10 100 และ 1,000

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การคูณทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งกับ10 100 และ 1,000

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

    

   การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-3 เรื่อง การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-3     

 

  การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000

 
 

 

  การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000

 
 

 

  การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4-6 เรื่อง การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4-6     

 

  การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000

 
 

 

  การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000

 
 

 

  การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000   

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7-9 เรื่อง การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7-9      

  การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000

 
 

 

  การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000

 
 

  

  การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000   

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 10-12 เรื่อง การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 10-12      

  การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000

 
 

 

  การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000

 
 

  

  การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000   

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-2.4 เรื่อง การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-2.4      

        การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000

      

 
 

 

      การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000

 
 

  

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000   

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.5-2.8 เรื่อง การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.5-2.8      

      การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000

      

 
 

     

      การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000   

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.9-2.12 เรื่อง การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.9-2.12     

               

      การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000

 
 

 

      การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000   

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.13-2.16 เรื่อง การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.13-2.16                     

      การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000

 
 

 

      การคูณทศนิยม กับ10 100 และ 1,000

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK