การคูณทศนิยม

กับทศนิยมสองตำแหน่ง

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

การคูณทศนิยม กับทศนิยมสองตำแหน่ง เช่น

นั้นเราสามารถทำได้ง่าย ๆ

โดยทำการคูณแบบปรกติแล้วนับทศนิยม ทั้งหมดรวมกันเป็นทศนิยมของคำตอบ

เช่น    4.2 x  3.51    =>    42 x 351 = 14742  ทศนิยมทั้งหมด  3 ตำแหน่ง

        4.2 x  3.51    =     14.742   

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

    

   การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

   การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

   การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-6 เรื่อง การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-6     

 

  การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

 

  การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

 
 

 

  การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

  

   การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

 
 

 

   การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

 

   การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

  การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

  การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7-15 เรื่อง การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7-15     

     การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

 

     การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง   

 
 

 

    การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

 

    การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

 
 

 

    การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

 

    การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง 

 
 

 

    การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

 

    การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

 

    การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

     การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง   

    การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

  การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

  การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

  

   การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

 
 

 

   การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

 

  การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง 

 
 

  

   การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

 
 

 

   การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

 

   การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

 

    การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง   

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

     การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง   

        การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

      การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3      

  การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

  

   การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

 
 

 

   การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

 

  การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง 

 
 

  

   การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

 

   การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

 
 

   

   การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง

    การคูณทศนิยมกับทศนิยมสองตำแหน่ง   

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK