การประมาณคำตอบ ค่าประมาณทศนิยม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การประมาณคำตอบ ค่าประมาณทศนิยม

เมื่อทำการหารทศนิยม กับจำนวนนับ โดยการตั้งหารยาวแล้ว

เมื่อต้องการคำตอบให้เป็น ค่าประมาณคำตอบดูได้จากตัวอย่างดังนี้

 - ค่าประมาณของจำนวนนับ             14.639   -->   15

 - ค่าประมาณทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง      14.639   -->   14.6

 - ค่าประมาณทศนิยมสองตำแหน่ง      14.639   -->   14.64

   (ดูจากหลักถัดไป น้อยกว่า 5 ปัดทิ้ง  เท่ากับ 5 หรือมากกว่าปัดขึ้น )

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การประมาณคำตอบ ค่าประมาณทศนิยม

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การประมาณคำตอบ ค่าประมาณทศนิยม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

    

   การประมาณคำตอบ ค่าประมาณทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การประมาณคำตอบ ค่าประมาณทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  การประมาณคำตอบ ค่าประมาณทศนิยม

 

 
 

 

  การประมาณคำตอบ ค่าประมาณทศนิยม

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK