โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

เราสามารถแก้ปัญหาได้โดย

1. ตรวจสอบว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง และต้องการหาอะไร

2. เขียนเงื่อนไขและคำตอบให้เป็น ประโยคสัญลักษณ์

3. หาคำตอบจากประโยคสัญลักษณ์

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

    

   โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

  โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

  โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

  โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-4     

  โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

 

  โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

 

 
 

 

   โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

 

  โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

  โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

  โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

  โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5-8 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5-8     

    โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

 

    โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

    

 
 

 

    โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

 

    โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

  โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม   

  โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

  โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9-12 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 9-12      

    โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

  

    โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

 
 

 

    โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

 

    โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม 

 
 

 

 
 

   

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

  โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม   

  โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

  โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 13-16 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 13-16      

    โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

  

    โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

 
 

 

    โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม

 

    โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม 

 
     
 

   

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK