โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ

และการหารระคนของทศนิยม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณและการหารระคนของทศนิยม

การแก้โจทย์ปัญหาทศนิยม มีการคิดและคำนวณเหมือนปรกติแต่เราต้องเตรียม

การแก้ปัญหาของโจทย์ปัญหาได้โดย

1. โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง และต้องการหาอะไร

2. เขียนเงื่อนไขและคำตอบให้เป็น ประโยคสัญลักษณ์

3. หาคำตอบจากประโยคสัญลักษณ์

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณและการหารระคนของทศนิยม

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณและการหารระคนของทศนิยม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

    

   โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม

  โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม

  โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม

  โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม

  โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-4 เรื่อง โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-4     

      โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม

 

 
 

 

     โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม

 

 
 

 

     โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม 

 

 
 

 

     โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม

            โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม 

   โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม

   โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5-7 เรื่อง โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5-7     

        โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม

    

 
 

 

        โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม

       โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม

 

 
 

 

       โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม

       โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม   โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม 
       โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม  โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม
       โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม  

 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

     โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม

  

 
 

 

    โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม

  

 
 

 

    โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม

 
 

 

    โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม

 
 

   

    โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3      

      โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม

 

 
 

 

      โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม

  

 
 

   

      โจทย์ปัญหาระคนของทศนิยม 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK