แบบฝึกหัด ทศนิยม การบวกลบ

คูณหาร โจทย์ปัญหา ป.6 

 

แบบฝึกหัด ทศนิยม การบวกลบ คูณหาร โจทย์ปัญหา

ในบทนี้เป็นการทบทวน แบบฝึกหัด ทศนิยม การบวกลบ คูณหาร

และ แสดงวิธีหารผลลัพธ์ การเปรียบเทียบทศนิยม โจทย์ปัญหา

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด ทศนิยม การบวกลบ คูณหาร โจทย์ปัญหา

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ทศนิยม การบวกลบ คูณหาร โจทย์ปัญหา

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

การบวกลบ ทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การบวกลบ ทศนิยม 

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

  การบวกทศนิยม

 

  การบวกทศนิยม

  

 
 

 

    การบวกทศนิยม

    

     การบวกทศนิยม

    

 
 

 

     การบวกทศนิยม

 

     การบวกทศนิยม

 
 

 

     การลบทศนิยม

 

     การลบทศนิยม

 
 

  

    การลบทศนิยม

 

    การลบทศนิยม

 
 

 

     การลบทศนิยม

 

     การลบทศนิยม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  การคูณทศนิยม

  การคูณทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2-3. เรื่องการคูณทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2-3.     

2.

  การคูณทศนิยม

  การคูณทศนิยม

  การคูณทศนิยม

  การคูณทศนิยม

 

 
 

 

  การคูณทศนิยม

  การคูณทศนิยม

  การคูณทศนิยม

  การคูณทศนิยม 

 
 

 

    3.

   การคูณทศนิยม 

   การคูณทศนิยม

   การคูณทศนิยม

   การคูณทศนิยม

 
 

   

    การคูณทศนิยม

    การคูณทศนิยม

    การคูณทศนิยม

    การคูณทศนิยม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  การหารทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4. เรื่อง การหารทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.    

    การหารทศนิยม

 

    การหารทศนิยม

 

    การหารทศนิยม

 

    การหารทศนิยม

 

    การหารทศนิยม

  

 
 

 

    การหารทศนิยม

 

    การหารทศนิยม

 

    การหารทศนิยม

 

    การหารทศนิยม

 

    การหารทศนิยม

 

 
 

 

    การหารทศนิยม

 

    การหารทศนิยม

 

    การหารทศนิยม

 

    การหารทศนิยม

 

    การหารทศนิยม 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

      เปรียบเทียบทศนิยม

    เปรียบเทียบทศนิยม

   เปรียบเทียบทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5. เรื่อง การเปรียบเทียบทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5.    

    เปรียบเทียบทศนิยม

 

    เปรียบเทียบทศนิยม

 

    เปรียบเทียบทศนิยม

 

    เปรียบเทียบทศนิยม

 

    เปรียบเทียบทศนิยม

   

 
 

 

    เปรียบเทียบทศนิยม

 

    เปรียบเทียบทศนิยม

 

    เปรียบเทียบทศนิยม

 

    เปรียบเทียบทศนิยม

 

    เปรียบเทียบทศนิยม

 

 
 

    

    เปรียบเทียบทศนิยม

 

    เปรียบเทียบทศนิยม

 

    เปรียบเทียบทศนิยม

 

    เปรียบเทียบทศนิยม

 

    เปรียบเทียบทศนิยม 

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  วิธีหาผลลัพธ์ของทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6. เรื่อง วิธีหาผลลัพธ์ของทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 6.    

    วิธีหาผลลัพธ์ของทศนิยม

    วิธีหาผลลัพธ์ของทศนิยม

 

    วิธีหาผลลัพธ์ของทศนิยม

 

 
 

 

    วิธีหาผลลัพธ์ของทศนิยม

    วิธีหาผลลัพธ์ของทศนิยม

 

    วิธีหาผลลัพธ์ของทศนิยม

    วิธีหาผลลัพธ์ของทศนิยม

    

 
 

    

    วิธีหาผลลัพธ์ของทศนิยม

 

    วิธีหาผลลัพธ์ของทศนิยม

 
 

 

    วิธีหาผลลัพธ์ของทศนิยม

    วิธีหาผลลัพธ์ของทศนิยม 

 

 
 

   

    วิธีหาผลลัพธ์ของทศนิยม

    วิธีหาผลลัพธ์ของทศนิยม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  เปรียบเทียบทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7. เรื่อง เปรียบเทียบทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7.    

    เปรียบเทียบทศนิยม

       

 
 

 

    เปรียบเทียบทศนิยม

    

 
 

    

    เปรียบเทียบทศนิยม

    

 
 

    

    เปรียบเทียบทศนิยม 

 
 

   

    เปรียบเทียบทศนิยม   

    เปรียบเทียบทศนิยม 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  โจทย์ปัญหา ทศนิยม

  โจทย์ปัญหา ทศนิยม

  โจทย์ปัญหา ทศนิยม

  โจทย์ปัญหา ทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 8. เรื่อง โจทย์ปัญหาทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 8.    

    โจทย์ปัญหา ทศนิยม

 

    โจทย์ปัญหา ทศนิยม

 

    โจทย์ปัญหา ทศนิยม

 

    โจทย์ปัญหา ทศนิยม

 

    โจทย์ปัญหา ทศนิยม

       

 
 

 

    โจทย์ปัญหา ทศนิยม

 

    โจทย์ปัญหา ทศนิยม

 

    โจทย์ปัญหา ทศนิยม

 

    โจทย์ปัญหา ทศนิยม

 

    โจทย์ปัญหา ทศนิยม

 

 
 

    

    โจทย์ปัญหา ทศนิยม

 

    โจทย์ปัญหา ทศนิยม

 

    โจทย์ปัญหา ทศนิยม

 

    โจทย์ปัญหา ทศนิยม

 
 

 

     โจทย์ปัญหา ทศนิยม

     โจทย์ปัญหา ทศนิยม   

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK