ทบทวนการหาร

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

ทบทวนการหาร

การหาร คือ แบ่งจำนวนที่ต้องการเป็นส่วนๆ ส่วนละเท่าๆ กัน

เช่น 45 ÷ 9 = 5

โดย การหารคือการแบ่ง 45 ออกเป็น 9 ส่วนเท่าๆ กันได้ผลการหารคือ 5

ในบทเรียนนี้ ทบวนและ แสดงวิธีทำการหาร

แบบฝึกหัด ทบทวนการหาร

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ทบทวนการหาร

 

  การหาร

  การหาร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 ทบทวนการหาร

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

  

  การหาร

 
 

 

 
 

  

  การหาร

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหาร แสดงวิธีทำ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-9 การหาร แสดงวิธีทำ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2.1-9 

  การหาร แสดงวิธีทำ

  การหาร แสดงวิธีทำ

  การหาร แสดงวิธีทำ

 
 

 

  การหาร แสดงวิธีทำ

  การหาร แสดงวิธีทำ

  การหาร แสดงวิธีทำ

 
 

  

  การหาร แสดงวิธีทำ

  การหาร แสดงวิธีทำ

  การหาร แสดงวิธีทำ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหาร แสดงวิธีทำ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.10-18 การหาร แสดงวิธีทำ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2.10-18 

  การหาร แสดงวิธีทำ

  การหาร แสดงวิธีทำ

  การหาร แสดงวิธีทำ

 
 

  การหาร แสดงวิธีทำ

  การหาร แสดงวิธีทำ

  การหาร แสดงวิธีทำ

 
 

  

  การหาร แสดงวิธีทำ

  การหาร แสดงวิธีทำ

  การหาร แสดงวิธีทำ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK