การหารที่มีตัวหารสองหลัก หาคำตอบ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การหารที่มีตัวหารสองหลัก หาคำตอบ

การหารเมื่อตัวหารมีสองหลัก เราสามารถทำการหาคำตอบจากการหารได้ โดยการหารแบบปรกติ

ถ้า ตัวตั้งและตัวการมีเลขศูนย์ที่หลักหน่วย ให้ตัดศูนย์ของตัวตั้งและตัวคูณออกได้แล้วหารตามปรกติ

    เช่น      800 ÷  40   =   80 ÷  4    =   5

     
 การหารที่มีตัวหารสองหลัก หาคำตอบ

แบบฝึกหัด การหารที่มีตัวหารสองหลัก หาคำตอบ

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหารที่มีตัวหารสองหลัก หาคำตอบ

 

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก หาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การหารที่มีตัวหารสองหลัก หาคำตอบ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1  

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก หาคำตอบ

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก หาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การหารที่มีตัวหารสองหลัก หาคำตอบ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก หาคำตอบ

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก หาคำตอบ

 
 

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก หาคำตอบ

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก หาคำตอบ

 
 

  

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก หาคำตอบ

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก หาคำตอบ

 
 

 

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก หาคำตอบ

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก หาคำตอบ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK