การหารที่มีตัวหารสองหลัก

แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

 การหาร เราสามารถตั้งหารยาวไปได้ตามปรกติ  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

 

แบบฝึกหัด การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

 

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-18 การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-18  

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

 
 

 

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

 
 

  

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

 
 

 

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

 
 

 

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

 
 

 

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 19-30 การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 19-30  

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

 
 

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

 
 

  

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

 
 

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

  การหารที่มีตัวหารสองหลัก แสดงวิธีทำ ตรวจสอบคำตอบ

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK