การหารที่มีตัวตั้งในหลักพัน และหลักหมื่น 

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น 

 การหาร เมื่อตัวตั้งมีจำนวนมากขึ้น ในหลักพัน และหลักหมื่น

การหารก็ยังใช้การหารยาว

โดยการตั้งตามปรกติและทำการหารไปตามปรกติ 

แบบฝึกหัด การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง  การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น

 

  การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น

  การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-12 การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-12  

  การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น

  การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น

  การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น

 
 

 

  การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น

  การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น

  การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น

 
 

  

  การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น

  การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น

  การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น

 
 

 

  การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น

  การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น

  การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น

  การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 13-24 การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 13-24  

  การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น

  การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น

  การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น

 
 

  การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น

  การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น

  การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น

 
 

  

  การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น

  การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น

  การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น

 
 

  การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น

  การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น

  การหารที่มีตัวตั้งในหลักพันและหลักหมื่น

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK