การหารที่มีตัวหารสามหลัก

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การหารที่มีตัวหารสามหลัก 

 การหาร เมื่อตัวหารสามหลัก คือตัวหารเป็นจำนวนร้อย เช่น 100 , 450 , 790 นั้น

 การหารก็ยังใช้การหารยาว โดยตั้ง หารยาวได้ ตามปรกติและทำการหารไปตามปรกติ 

แบบฝึกหัด การหารที่มีตัวหารสามหลัก

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง  การหารที่มีตัวหารสามหลัก

 

  การหารที่มีตัวหารสามหลัก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-8 การหารที่มีตัวหารสามหลัก

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-8  

  การหารที่มีตัวหารสามหลัก

  การหารที่มีตัวหารสามหลัก

 
 

 

  การหารที่มีตัวหารสามหลัก

  การหารที่มีตัวหารสามหลัก

 
 

  

  การหารที่มีตัวหารสามหลัก

  การหารที่มีตัวหารสามหลัก

 
 

 

  การหารที่มีตัวหารสามหลัก

  การหารที่มีตัวหารสามหลัก

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหารที่มีตัวหารสามหลัก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9-16 การหารที่มีตัวหารสามหลัก 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 9-16  

  การหารที่มีตัวหารสามหลัก

  การหารที่มีตัวหารสามหลัก

 
 

  การหารที่มีตัวหารสามหลัก

  การหารที่มีตัวหารสามหลัก

 
 

  

  การหารที่มีตัวหารสามหลัก

  การหารที่มีตัวหารสามหลัก

 
 

  การหารที่มีตัวหารสามหลัก

  การหารที่มีตัวหารสามหลัก

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK