โจทย์ปัญหาการหาร หาคำตอบ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

โจทย์ปัญหาการหาร หาคำตอบ

การแก้โจทย์ปัญหาการหาร เราควรจะเข้าใจโจทย์โดยการอ่าน และหาคำตอบ

โดยใช้การวิเคราะห์และหาวิธีทำ และหาคำตอบ

แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาการหาร หาคำตอบ

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง  โจทย์ปัญหาการหาร หาคำตอบ

 

  โจทย์ปัญหาการหาร หาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-3 โจทย์ปัญหาการหาร หาคำตอบ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-3  

  โจทย์ปัญหาการหาร หาคำตอบ

  

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการหาร หาคำตอบ

  

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการหาร หาคำตอบ

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปัญหาการหาร หาคำตอบ

  โจทย์ปัญหาการหาร หาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4-6 โจทย์ปัญหาการหาร หาคำตอบ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 4-6  

  โจทย์ปัญหาการหาร หาคำตอบ

  

 
 

  โจทย์ปัญหาการหาร หาคำตอบ

  

 
 

  โจทย์ปัญหาการหาร หาคำตอบ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK