การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก

ตัวหารมีหนึ่งหลัก

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก แสดงวิธีทำ

แบบฝึกหัด เรื่อง การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก

ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

  การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

การหารที่ตัวตั้งมีสามหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก แสดงวิธีทำ

  การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก

 
 

 การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก 

 
 

  การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก

 
 

  การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก

 
 

  การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก

 
 

  การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก

 
    การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก  
    การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก  
 

  การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก แสดงวิธีทำ

  การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก

 
 

 การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก 

 
 

  การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก

 
 

  การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก

 
 

  การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก

 
 

  การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก

 
    การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก  
    การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก  
    การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก  
    การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก  
    การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก   
 

  การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 3 

 
 

การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 4 

 
 

การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5 การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 5 

 
 

การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK