การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

 

การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน

การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย ของเลขโดด 5 ตัว

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน

   การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

    การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน

 

 

    การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน

 

 

    การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน         

  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน

  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK