โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

 

โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

เป็นจำนวนเต็มสิบ จำนวนเต็มร้อย และจำนวนเต็มพัน

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

 

   โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

    โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

  โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3    

  โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4     

  โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5 เรื่อง โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5     

  โจทย์ปัญหาการหาค่าประมาณ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK