ค่าประมาณกับ

การบวก การลบ การคูณ และการหาร

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

 

ค่าประมาณกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง ค่าประมาณกับ

การบวก การลบ การคูณ และการหาร เป็นการประยุกต์นำ จำนวนเต็มสิบ จำนวนเต็มร้อย

และจำนวนเต็มพัน มาใช้คิดเลขโดยใช้ค่าประมาณ บวก ลบคูณ หาร

เพื่อได้คำตอบอย่างรวดเร็ว เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเอง

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ค่าประมาณกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

 

   คิดเลขโดยใช้ค่าประมาณ

  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง ค่าประมาณกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

    คิดเลขโดยใช้ค่าประมาณ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   คิดเลขโดยใช้ค่าประมาณ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง ค่าประมาณกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

  คิดเลขโดยใช้ค่าประมาณ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK